Dotacje unijne

DOTACJE UNIJNE

Partner CRLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jest beneficjentem dofinansowania w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych.

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA PARTNER CRLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Numer Umowy: POIR.03.04.00-14-0474/20-00

Kwota dofinansowania: 191 255,34 zł.

ue1

AUTOMATYZACJA PROCESÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI I LIKWIDACJI SZKÓD ORAZ ICH INTEGRACJA Z SYSTEMEM KLASY B2B

POIG.08.02.00. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Numer Umowy: WND-POIG.08.02.00-14-014/10

Kwota dofinansowania: 272 255,00 zł.

ue2

CERT Polska Akademia Jakości