Dotacje unijne

DOTACJE UNIJNE

  • WSTĘP

Partner CRLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Wdrożenie dedykowanego systemu wspierającego proces wycen nieruchomości w celu zwiększenia poziomu automatyzacji zbierania aktualnych cen transakcyjnych na rynku nieruchomości” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania „6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

  • OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej, opartej na wykorzystaniu systemu, który umożliwi skanowanie aktów notarialnych za pomocą zintegrowanego skanera oraz odczyt zawartości tekstowej za pomocą algorytmów przetwarzania obrazu i tekstu.

Cele szczegółowe to:

  • automatyzacja procesu zbierania danych o cenach nieruchomości
  • wykonywanie większej ilości wycen w krótszym okresie czasu

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

  • zakup środków trwałych w postaci serwera
  • zakup szytego na miarę systemu wykorzystującego zaawansowane technologie IT

Planowane efekty projektu:

  • przyśpieszenie wykonywania poszczególnych zleceń od klientów,
  • możliwość oferowania większej ilości usług,
  • zwiększenie konkurencyjności i rozwój firmy

Okres realizacji projektu od 01/05/2022 do 30/04/2023

Wartość projektu ogółem: 300 000,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 300 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 255 000,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 


CERT Polska Akademia Jakości
CERT UE